Informatie omtrent Corona Virus

Graag willen wij u infomeren over de maatregelen die wij treffen omtrent het Corona virus en hetgeen wij in deze van u vragen.

Preventief en ter voorkoming van verspreiding van het virus:

  • Wij geven u geen hand bij het begroeten.
  • Wij wassen onze handen voor en na afloop van elke behandeling grondig.
  • Bij griepverschijnselen die op het corona virus kunnen duiden zoals koorts en luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid) blijven wij thuis. Wij proberen er dan uiteraard voor te zorgen dat u gezien wordt door een andere zorgverlener.
  • De apparatuur en ruimtes maken wij extra schoon.

Wat wij van u vragen:

Voor de veiligheid van (vaak kwetsbare) medecliënten en zorgverleners willen wij u vragen om, indien u in een van de besmette gebieden bent geweest en (ook milde) griepverschijnselen ervaart uw afspraak met uw zorgverlener af te zeggen en ook zeker niet deel te nemen aan de groepstrainingen en groepslessen.

Wat kunt u zelf doen om verspreiding te voorkomen?

  • Was uw handen regelmatig.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog (i.p.v. in uw hand).

Voor meer informatie, zie: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met onze praktijk, telefonisch: 020-6618378. Of per mail: info@fysiogelderlandplein.nl

Met vriendelijke groet,
Team Fysiotherapie Gelderlandplein