Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens

Claudicatio intermittens is een benaming voor pijn in de benen ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader in de benen. Een vaker genoemde benaming is etalagebenen. De aandoening etalagebenen ontleent haar naam aan het feit dat mensen tijdens het lopen steeds even stil blijven staan vanwege pijn in een been.

Wij zijn lid van een landelijk dekkend netwerk waarin gesuperviseerde looptherapie voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (claudicatie intermittens) wordt aangeboden door gespecialiseerde fysiotherapeuten. Deelnemen aan ClaudicatioNet betekent voldoen aan kwaliteitseisen om transpartante en hoogwaardige patiëntenzorg te garanderen. Fysiotherapeuten die lid worden van ClaudicatioNet worden daarom extra bijgeschoold tot claudicatio intermittens therapeut.

Lees hier een interview met onze Bouke Hepkema over Claudicatio intermittens (etalagebenen).

Wilt u meer weten over ClaudicatioNet, zie: https://www.claudicationet.nl

Fysiotherapeut:
Bouke Hepkema, MSc
Bouke Hepkema

Meer informatie over Claudicatio Intermittens?