Fysiotherapie aan huis

Fysiotherapie aan huis

Wij zijn gespecialiseerd in fysiotherapie aan huis en fietsen door Amsterdam zuid/Buitenveldert
om patiënten thuis te behandelen. We richten ons hierbij op patiënten met een (complexe)
zorgvraag die niet naar de praktijk kunnen komen.
Het gaat hier niet alleen om ouderen, maar om iedereen die forse beperkingen in het dagelijks leven ondervindt.
Voor behandeling aan huis vragen wij u een verwijzing voor thuisbehandeling te regelen van uw huisarts of specialist.

Onze buitendienst fysiotherapeuten nemen zitting in het multidisciplinair overleg op het Medisch
Centrum Gelderlandplein en hebben, zo nodig, korte lijnen met uw verwijzer/huisarts, thuiszorg of ander betrokken disciplines.

Sanne Elstgeest

Fysiotherapeut:
Sanne Elstgeest, MSc

Lieneke Eeken

Fysiotherapeut:
Lieneke Eeken, MSc

Caitlin van Essen

Fysiotherapeut:
Caitlin van Essen

De buitendienst fysiotherapeut behandelt patiënten met een complexe zorgvraag, zoals bij:

W

Ziekte van Parkinson

W

Dwarslesie

W

Amputatie

W

Beroerte / CVA

W

Chronische pijnklachten

W

Spierziekte

Daarnaast kunt u onze fysiotherapeuten inzetten bij:

W

Postoperatieve zorg

W

Traumatische aandoeningen

W

Hart-, vaat- en longproblematiek

Meer informatie over fysiotherapie aan huis?