Tarieven 2022

Wij raden u aan eerst te controleren hoeveel behandelingen u per jaar vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering. Wanneer u geen aanvullende verzekering heeft of het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering al heeft gebruikt dit jaar, zijn de kosten voor eigen rekening. Wij hanteren hiervoor de onderstaande tarieven.

Kunt u een afspraak niet nakomen, dan vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons te melden. Voor een niet-nagekomen of niet tijdig afgemelde afspraak wordt 70% van het praktijktarief in rekening gebracht. De verzekeraar zal deze afspraak niet vergoeden.

Onderstaande tarieven gelden wanneer u niet (meer) aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie (of wanneer u een particuliere nota wenst).

Praktijktarieven 2022:

Intake / onderzoek / behandeling met of zonder verwijzing €74,50
Reguliere fysiotherapie €41,00
Lange behandeling fysiotherapie €56,50
Manuele therapie €53,50
Geriatrie fysiotherapie €53,50
Reguliere fysiotherapie aan huis €60,00
Manuele therapie aan huis €69,50
Geriatrie fysiotherapie aan huis €69,50
Op Zorgkaart Nederland kunt u een zorginstelling of zorgverlener waarderen door een cijfer te geven en/of een reactie te plaatsen. Fysiotherapie Gelderlandplein benut deze ervaringen van patiënten voor het verbeteren van de kwaliteit.

Vergoedingen fysiotherapie zorgverzekeraar

De praktijk heeft samenwerkingscontracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. De praktijk is verplicht zich te houden aan de regels van de zorgverzekeraar omtrent de behandeling van de patiënt, waaronder het opstellen van een uitgebreid medisch dossier per patiënt.

Fysiotherapie voor kinderen (<18 jaar):

Voor kinderen vergoed de zorgverzekeraar minimaal negen behandelingen fysiotherapie vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Bij een chronische indicatie met verwijzing heeft het kind meestal recht op meer vergoeding vanuit de basisverzekering.

Chronische indicatie:

Bij een chronische indicatie wordt altijd aanspraak gedaan op uw eigen risico. U heeft altijd een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig. Heeft u een indicatie voor chronische fysiotherapie? Dan heeft u vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding uit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen worden vergoed uit uw aanvullende verzekering, indien u niet aanvullend verzekerd bent zijn deze voor eigen rekening. Informeer bij uw verzekeraar naar de voorwaarden. Bij een chronische indicatie wordt altijd aanspraak gedaan op uw eigen risico.

De aanvullende verzekering:

De aanvullende verzekering is een verzekering die (gedeeltelijk) kosten dekt die niet worden vergoed vanuit het basispakket. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een aanvullend pakket te kiezen met daarin een aantal vergoedingen fysiotherapie naar uw keuze. Uw zorgverzekeraar vergoedt dan het aantal behandelingen per jaar waarvoor u zich aanvullend verzekerd heeft. Het eigen risico geldt dus niet voor de kosten uit de aanvullende verzekering.